Helaas is het niet mogelijk teksten of foto´s te kopiëren.
logo

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Privacyverklaringen

Gegevensprivacy is van groot belang voor Footprints Fotografie. Daarom is alle informatie met betrekking tot het gebruik en opslaan van gegevens terug te vinden in de privacyverklaring Alle persoonlijke gegevens en persoonsgevens worden enkel voor interne doeleinden gebruikt. Er zal op geen enkel moment informatie aan derden worden gegeven of beschikbaar worden gesteld aan personen niet opgenomen in deze overeenkomst.

Artikel 2 – Algemeen

Er zal door de klant geen schadevergoeding geëist kunnen worden indien de fotoshoot door technisch defect niet door kan gaan, of indien de foto’s hierdoor mislukt, gewist of beschadigd worden. Dit geldt ook in geval van ziekte of verhindering van de fotografe. In dit geval zal er in overleg met de klant een afspraak gemaakt worden voor een nieuwe fotoshoot, met dezelfde overeenkomst als de eerste.

Ondanks uiterste zorg welke aan de correctheid en volledigheid van de website heeft besteedt, kunnen er geen rechten ontleend worden aan de informatie welke hierop geplaatst is. Footprints Fotografie behoudt zich het recht voor de getoonde informatie ten allen tijde te wijzigen.

Artikel 3 – De fotoshoot

Voor de fotoshoot wordt een afspraak gemaakt die voor de fotografe en de klant beiden schikt. Bij een shoot op locatie kan de fotoshoot in geval van slecht weer (regen, zeer donkere lucht) worden afgezegd door de fotografe. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten. Bij te laat komen gaat dit van de sessietijd af. Camera’s, met inbegrip van mobiele telefoon camera’s en opname apparaten mogen niet worden gebruikt tijdens de shoot. Alvast bedankt voor uw begrip hiervoor.

Artikel 4 – Locatie

De studio bevindt zich aan huis in Maastricht en is daarom alleen te bezoeken op afspraak. Het adres ontvangen jullie na boeking en bevestiging. De newborn of sittershoot zijn tevens bij jullie thuis of op locatie mogelijk, tegen een meerprijs van €75 plus reiskosten. Fotoshoots welke bij jullie thuis of op locatie plaats vinden, dienen binnen een straal van 25 km vanaf postcode 6213 CN te bevinden, anders zullen er additioneel reiskosten in rekening gebracht worden. De reiskosten bedragen €0,35 cent per km gerekend vanaf postcode 6213 CN.

Artikel 5 – Betaling

Na het invullen van het boekingsformulier op de website zal een factuur toegestuurd worden. Deze dient binnen 14 dagen voldaan te zijn. Pas na betaling is de boeking definitief en de besproken datum gegarandeerd. Kosten die niet zijn inbegrepen in het pakket (denk hierbij aan reiskosten, parkeerkosten, nabestellingen of fotoproducten) zullen na de fotoshoot in rekening worden gebracht. Prijswijzigingen voorbehouden. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 6 – De fotobestanden

De klant ontvangt binnen twee tot drie weken een beveiligde online (privé) galerij met de professioneel bewerkte foto’s. De foto’s welke in de galerij getoond worden zijn in lage resolutie en voorzien van een watermerk. In deze galerij kan de klant zelf de foto’s selecteren welke hij graag zou willen ontvangen. Na de keuze zullen deze via wetransfer worden toegezonden.
De online galerij blijft maximaal 4 weken gratis online. Hierna gaat de galerij offline. Het opnieuw online zetten om de foto’s uit te zoeken bedraagt 15 euro. De foto’s uit de galerij zijn tot maximaal één jaar na opname bij te bestellen.
Alle digitale bestanden welke worden toegestuurd zijn van zo hoog mogelijke kwaliteit en resolutie en worden in jpeg formaat geleverd. Met deze bestanden kun je de foto op ieder gewenst formaat afdrukken met behoud van kwaliteit.

Het is niet toegestaan de gekochte digitale bestanden op enige wijze te bewerken. De digitale bestanden blijven zoals afgeleverd. Indien u de digitale bestanden koopt, koopt u het gebruikrecht, niet het auteursrecht. Het auteursrecht blijft ten alle tijden bij Footprints Fotografie.

Er is geen garantie voor het aantal foto’s die gemaakt kunnen worden tijdens een fotoshoot. Het succes van de fotoshoot is afhankelijk van verschillende factoren. Footprints Fotografie stuurt u vooraf tips en adviezen ter voorbereiding op de shoot. Hoewel niet alles te voorzien is, is de kans op een succesvolle fotoshoot groter wanneer er goede voorbereidingen worden getroffen en de geboden tips en adviezen worden opgevolgd.
Alle getoonde foto’s worden professioneel nabewerkt voor een optimaal resultaat. Getoonde foto’s in de galerij worden zorgvuldig geselecteerd, overige bestanden zijn niet in te zien. Er worden tevens geen onbewerkte originele foto’s geleverd. Voor alle (digitale) nabestellingen gelden tarieven. De nabestellingen worden geleverd na betaling.
Wanneer u kiest voor Footprints Fotografie, kiest u ook voor de bijbehorende stijl waarin de foto’s gemaakt zullen worden. Bij specifieke wensen graag van tevoren overleggen met de fotografe of dit mogelijk is.

Tijdens of na afloop van de shoot zal toestemming worden gevraagd voor het gebruik van foto’s voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals op de facebookpagina, gebruik op de website, voor bedrukking op promotiemateriaal en eventuele toekomstige activiteiten, zonder dat hier een vergoeding tegenover staat. Deze toestemming geld voor onbepaalde tijd. De fotografe kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de afbeeldingen buiten haar medeweten elders op het net worden geplaatst.

Nadat de keuze van de gekozen bestanden is doorgegeven, zal er een prachtig luxe album samengesteld worden, welke jullie na afloop ontvangen. De levertijd van dit album bedraagt doorgaans tussen de 3-6 weken.
Er kan geen beroep worden gedaan op Footprints Fotografie bij klachten van afdrukken of producten welke de klant zelf elders aangekocht heeft dan bij de professionele afdrukcentrale of producent waarmee Footprints Fotografie een samenwerking heeft.

Artikel 7 – Annulering

Annuleren kan alleen per email. Het annuleren van fotoshoots dient maximaal 24 uur voor de gemaakte afspraak gedaan te worden. Is dit niet het geval zal Footprints Fotografie de betaling van de fotoshoot in rekening brengen voor de klant. Gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen wanneer er reeds eerder twijfel bestaat of de shoot doorgang kan vinden.
Annuleren kan alleen op grond van bijzondere onvoorziene omstandigheden, zoals aantoonbaar ziek zijn of overlijden van een naaste familielid.
Na het annuleren van een fotoshoot dient er direct een nieuwe afspraak ingepland te worden. Restitutie van de aanbetaling is niet mogelijk bij het niet opnieuw plannen van een fotoshoot. Bij het niet nakomen van een afspraak zonder gehoor van de klant zal Footprints Fotografie het hele bedrag in rekening brengen.
Indien fotografe zelf ziek is, zal dit zo spoedig mogelijk meegedeeld worden en zal in overleg een nieuwe datum afgesproken worden. Wanneer dit niet mogelijk of haalbaar is, zal gebruik gemaakt worden van het netwerk en doorverwezen worden naar een collega fotograaf in de nabije omgeving. De betaling zal in dat geval geretourneerd worden.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

De fotografe is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotografe. Indien er sprake is van een verzekerde schade, is de aansprakelijkheid in elke geval beperkt tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma. Indien er schade ontstaat aan de apparatuur en randapparatuur van Footprints Fotografie door buitensporig gedrag van u en/of uw (kind)eren zullen deze kosten op u verhaald worden.

Artikel 9 – Winacties

Winacties worden op persoonlijke titel uitgereikt en zijn niet overdraagbaar aan derden. Er wordt voor een gewonnen prijs éénmalig in onderling overleg een datum gereserveerd. Indien deze door de klant geannuleerd wordt, vervalt het recht op de gewonnen prijs. Winacties dienen binnen één jaar geboekt te zijn.